کمترین: 
915.2
بیشترین: 
915.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 10 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 10 مهر 1396 , 915.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":915.2}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399