کمترین: 
902.2
بیشترین: 
902.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 10 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 10 مهر 1396 , 902.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":902.2}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399