کمترین: 
11194.9
بیشترین: 
11194.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 10 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 10 مهر 1396 , 11194.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":11194.9}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399