کمترین: 
423.8
بیشترین: 
423.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 10 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 10 مهر 1396 , 423.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":423.8}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399