کمترین: 
535.3
بیشترین: 
535.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 10 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 10 مهر 1396 , 535.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":535.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399