کمترین: 
414.2
بیشترین: 
414.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 10 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 مهر 1396 , 414.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":414.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399