کمترین: 
3486.8
بیشترین: 
3486.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 مهر 1396 , 3486.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":3486.8}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399