کمترین: 
2708.4
بیشترین: 
2708.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 10 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 مهر 1396 , 2708.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":2708.4}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399