کمترین: 
2998.6
بیشترین: 
2998.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 10 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 10 مهر 1396 , 2998.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":2998.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399