کمترین: 
508.7
بیشترین: 
508.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 10 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 10 مهر 1396 , 508.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":508.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399