کمترین: 
947.6
بیشترین: 
947.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 10 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 مهر 1396 , 947.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":947.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399