کمترین: 
4524.5
بیشترین: 
4524.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 10 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 10 مهر 1396 , 4524.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":4524.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398