کمترین: 
3983.7
بیشترین: 
3983.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 10 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 10 مهر 1396 , 3983.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":3983.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398