کمترین: 
3383.4
بیشترین: 
3383.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 10 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 10 مهر 1396 , 3383.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":3383.4}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399