کمترین: 
4089
بیشترین: 
4089
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 مهر 1396 , 4089 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/09 10:10","price":4089}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398