کمترین: 
5253
بیشترین: 
5253
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 9 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 9 مهر 1396 , 5253 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/09 10:10","price":5253}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399