کمترین: 
4703
بیشترین: 
4703
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 9 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 9 مهر 1396 , 4703 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/09 10:10","price":4703}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399