کمترین: 
161143
بیشترین: 
161143
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 8 مهر 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 8 مهر 1396 , 161143 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/08 10:05","price":161143}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399