کمترین: 
120858
بیشترین: 
120858
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 8 مهر 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 8 مهر 1396 , 120858 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/08 10:05","price":120858}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399