کمترین: 
523500
بیشترین: 
523500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا امروز 8 مهر 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 8 مهر 1396 , 523500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/08 10:05","price":523500}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399