کمترین: 
3.01
بیشترین: 
3.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 8 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 مهر 1396 , 3.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/08 00:08","price":3.01},{"date":"1396/07/08 00:32","price":3.02}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399