کمترین: 
545.88
بیشترین: 
545.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 8 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 8 مهر 1396 , 545.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/08 00:08","price":545.88}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399