کمترین: 
56.69
بیشترین: 
56.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 8 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 مهر 1396 , 56.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/08 00:08","price":56.69},{"date":"1396/07/08 00:32","price":56.73}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399