کمترین: 
524378
بیشترین: 
524624
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 8 مهر 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 8 مهر 1396 , 524378 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/08 00:05","price":524624},{"date":"1396/07/08 00:15","price":524501},{"date":"1396/07/08 00:25","price":524419},{"date":"1396/07/08 00:30","price":524378}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398