کمترین: 
1279.6
بیشترین: 
1280.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 8 مهر 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 8 مهر 1396 , 1280.40 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/08 00:05","price":1280.40},{"date":"1396/07/08 00:15","price":1280.10},{"date":"1396/07/08 00:25","price":1279.90},{"date":"1396/07/08 00:30","price":1279.60},{"date":"1396/07/08 00:35","price":1280.40}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399