کمترین: 
3
بیشترین: 
3.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 7 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 مهر 1396 , 3.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/07 03:32","price":3.01},{"date":"1396/07/07 11:08","price":3.02},{"date":"1396/07/07 14:32","price":3.04},{"date":"1396/07/07 15:00","price":3.02},{"date":"1396/07/07 15:32","price":3.01},{"date":"1396/07/07 16:08","price":3.02},{"date":"1396/07/07 16:32","price":3.01},{"date":"1396/07/07 17:08","price":3},{"date":"1396/07/07 17:32","price":3.01},{"date":"1396/07/07 18:32","price":3.02},{"date":"1396/07/07 19:08","price":3.01},{"date":"1396/07/07 19:32","price":3.02},{"date":"1396/07/07 22:00","price":3.01},{"date":"1396/07/07 23:32","price":3.02}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399