کمترین: 
491
بیشترین: 
492
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 6 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 مهر 1396 , 491 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 10:40","price":492},{"date":"1396/07/06 11:20","price":491}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399