کمترین: 
3908
بیشترین: 
3911
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 6 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 6 مهر 1396 , 3911 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 10:40","price":3908},{"date":"1396/07/06 11:10","price":3909},{"date":"1396/07/06 11:30","price":3910},{"date":"1396/07/06 11:40","price":3911},{"date":"1396/07/06 13:10","price":3910},{"date":"1396/07/06 15:00","price":3911}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399