کمترین: 
4085
بیشترین: 
4088
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 6 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 مهر 1396 , 4088 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 10:30","price":4085},{"date":"1396/07/06 11:20","price":4086},{"date":"1396/07/06 13:20","price":4088}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399