کمترین: 
3151
بیشترین: 
3154
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 6 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 6 مهر 1396 , 3153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 10:10","price":3152},{"date":"1396/07/06 10:30","price":3151},{"date":"1396/07/06 11:20","price":3152},{"date":"1396/07/06 11:40","price":3154},{"date":"1396/07/06 11:50","price":3153}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399