کمترین: 
3242
بیشترین: 
3245
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 6 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 مهر 1396 , 3245 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 10:10","price":3245},{"date":"1396/07/06 10:30","price":3244},{"date":"1396/07/06 10:40","price":3243},{"date":"1396/07/06 11:10","price":3242},{"date":"1396/07/06 11:30","price":3243},{"date":"1396/07/06 11:40","price":3244},{"date":"1396/07/06 12:40","price":3245}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399