کمترین: 
1134
بیشترین: 
1140
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 6 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 مهر 1396 , 1134 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 10:10","price":1140},{"date":"1396/07/06 10:40","price":1138},{"date":"1396/07/06 11:20","price":1137},{"date":"1396/07/06 11:30","price":1138},{"date":"1396/07/06 11:40","price":1136},{"date":"1396/07/06 11:50","price":1134}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399