کمترین: 
5249
بیشترین: 
5257
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 6 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 6 مهر 1396 , 5251 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 10:10","price":5256},{"date":"1396/07/06 10:20","price":5257},{"date":"1396/07/06 10:30","price":5256},{"date":"1396/07/06 11:20","price":5249},{"date":"1396/07/06 11:30","price":5250},{"date":"1396/07/06 12:20","price":5251}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399