کمترین: 
4701
بیشترین: 
4704
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 6 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 6 مهر 1396 , 4702 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 10:10","price":4702},{"date":"1396/07/06 10:30","price":4701},{"date":"1396/07/06 11:40","price":4702},{"date":"1396/07/06 12:00","price":4704},{"date":"1396/07/06 12:10","price":4703},{"date":"1396/07/06 13:10","price":4702}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399