کمترین: 
1989
بیشترین: 
1989
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 6 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 6 مهر 1396 , 1989 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":1989}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399