کمترین: 
58.1
بیشترین: 
58.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 6 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 6 مهر 1396 , 58.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":58.1}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399