کمترین: 
10113.5
بیشترین: 
10113.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 6 مهر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 6 مهر 1396 , 10113.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":10113.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399