کمترین: 
2481.7
بیشترین: 
2481.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 6 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 6 مهر 1396 , 2481.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":2481.7}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398