کمترین: 
3206.1
بیشترین: 
3206.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 6 مهر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 6 مهر 1396 , 3206.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":3206.1}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399