کمترین: 
8961.9
بیشترین: 
8961.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 6 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 6 مهر 1396 , 8961.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":8961.9}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399