کمترین: 
289.6
بیشترین: 
289.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 6 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 6 مهر 1396 , 289.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":289.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399