کمترین: 
8780.4
بیشترین: 
8780.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 6 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 6 مهر 1396 , 8780.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":8780.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399