کمترین: 
910.3
بیشترین: 
910.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 6 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 6 مهر 1396 , 910.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":910.3}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399