کمترین: 
901.4
بیشترین: 
901.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 6 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 6 مهر 1396 , 901.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":901.4}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399