کمترین: 
11192.8
بیشترین: 
11192.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 6 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 6 مهر 1396 , 11192.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":11192.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399