کمترین: 
424.6
بیشترین: 
424.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 6 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 مهر 1396 , 424.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":424.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398