کمترین: 
414.3
بیشترین: 
414.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 6 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 مهر 1396 , 414.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":414.3}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399