کمترین: 
49.6
بیشترین: 
49.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 6 مهر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 6 مهر 1396 , 49.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":49.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398