کمترین: 
3471.4
بیشترین: 
3471.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 6 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 مهر 1396 , 3471.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":3471.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399