کمترین: 
2704.4
بیشترین: 
2704.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 6 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 مهر 1396 , 2704.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":2704.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399